Put Nature Back In Your Space

Category Archives: Uitvaartverzorgers

Waarom Zijn De Kosten Van Een Uitvaartverzorger Soms Zo Hoog? Een Aantal Redenen Bij Elkaar Opgesomd Zorgen Hier Voor!

De tarieven zonder gezondheidsproblemen zijn onvermijdelijk van toepassing op personen met reeds bestaande aandoeningen, die anders een risicotoeslag of zelfs afwijzing zouden moeten verwachten. Het nadeel van deze tarieven is de overlijdensuitkering. In de eerste jaren komt niet het overeengekomen verzekerde bedrag tot de uitbetaling, maar alleen de gedeponeerde bijdragen, zo kan de rekening voor een uitvaartverzorger een stuk duurder worden.

De wachttijd tot het overeengekomen verzekerde bedrag plus het tot dan toe verdiende overschot aan aandelen wordt uitbetaald, ligt tussen de twee en vijf jaar, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij.

  • De bijdragen voor de overlijdensverzekering verschillen niet alleen in termen van het bedrag. Er zijn duidelijke verschillen in de wijze van premiebetaling, waarmee in ieder geval rekening moet worden gehouden.
  • Voor sommige verzekeraars eindigt de premiebetalingstermijn niet met het overlijden van de verzekerde, maar met een bepaalde leeftijd. De overeenkomst wordt dan zonder premie geschorst totdat de betaling is verricht. Natuurlijk is de premie in dit geval iets hoger, maar het is zeker de moeite waard om beide opties te berekenen.

Niet alle verzekeraars accepteren iedereen voor hun verzekeringen

Helaas is het nog niet door alle verzekeraars geaccepteerd om het contract met een zekere mate van zorg kosteloos voort te zetten. Gezien het feit dat verpleging een dure aangelegenheid kan worden, biedt deze prijsstelling een niet te onderschatten financiƫle tegemoetkoming wanneer de behoefte aan verpleging zich voordoet, die niet mag worden onderschat.

Overweeg belastingheffing op de overlijdensuitkeringsverzekering

Als uitkeringen van de overlijdensverzekering worden uitgekeerd aan nabestaanden, zijn ze belastingvrij. Een belastingverplichting bestaat alleen als de verzekeringnemer de polis tijdens de looptijd terugkoopt. In dit geval zijn de verdiende inkomsten onderworpen aan belasting. Indien de terugkoop plaatsvindt na de 60e verjaardag van de verzekeringnemer, wordt het inkomen nog steeds belast tegen 50 procent (halveringsmethode). Indien de overlijdensverzekering echter tijdens het leven van de verzekeringnemer wordt weggegeven, is de schenkingsrecht van toepassing.

Hoe zit het met een particulieren uitvaartverzekering?

In tegenstelling tot een particuliere uitvaartverzekering moet de uitkering van een bedrijfsuitvaartverzekering echter wel worden belast. In de ogen van de belastingdienst is dit een vorm van loonbetaling onder de rubriek “overige inkomsten” en wordt het belast volgens de belastingtabel. Aangezien de arbeidsverhouding echter eindigt met het overlijden van de werknemer, zijn er geen verdere sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd op de uitkeringen van de overlijdensverzekering.